ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

          วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประหยัด กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 โดยมี นายสุนัย กล่ำมอญ ผวศ.ชป.8, นายวันชาติ แจ่มเดชะศักดิ์ ผคก.ชป.8, นางอรษา อิศรางกูร ณ อยุธยา ฝบท.ชป.8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.