งานเกษียณอายุราชการ สำนักงานชลประทานที่ 8 ประจำปี 2561

          วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานกล่าวเปิดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 ที่ครบเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2561 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี รองผู้อำนวยการ,หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป,ผู้อำนวยการส่วนฯ,ผู้อำนวยการโครงการฯ ,ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สชป.8 เข้าร่วมงานฯ ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา 
          และในเวลา 12.00 น. ผู้เกษียณและผู้ร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวันและร่วมกิจกรรมสันทนาการ ณ สโมสรสำนักงานชลประทานที่ 8
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.