ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน เข้าเยี่ยมชมและตรวจเช็คระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานชลประทานที่ ๘

          วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ให้การต้อนรับ ดร.วัชระ  เสือดี ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและตรวจเช็คระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมทั้งติดตามและร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี รอง ผส.ชป.8, ฝบท.ชป.8, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.