ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือน ตุลาคม

          วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รอง ผส.ชป.8, ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.8, ผอ.โครงการฯ รวมทัังหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.