สำนักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และร่วมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านจาน

          วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ลงพื้นที่ร่วมกับ นายคำรณ  เตียตระกูล  ผคบ.มูลบน และ นายประภาส  สมานทรัพย์ ผคส.8 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและร่วมพบปะผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลกระเบื้องนอก จากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านจาน ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.