ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา

          วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรเดช  เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 พร้อมด้วย รอง ผส.ชป.8, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.