พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

          วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี นายบุญเลิศ  สุขแสวง, นายภาสวุฒิ  ขอมเกาะ และ นายนิสิต  บุญชู ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมทั้งข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.