ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 2/2561

          วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 2/2561 เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการเขื่อนลำตะคอง ฤดูฝนปี 2561, สถานการณ์สภาวะอากาศและแนวโน้มปี 2562, แผนการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองปี 2562, นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/2562 และแผนการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคองฤดูแล้งปี 2561/2562 โดยมี นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผจบ.ชป.8, นายชยุธพงศ์  อำรุงสุข ผคบ.ลำตะคอง รวมถึงคณะกรรมการ, คณะกรรมการที่ปรึกษา JMC เขื่อนลำตะคอง, ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.