สชป.๘ เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราษาภิเษก

          วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำอภิเษกในพิธีบรมราชาภิเษก โดยการเดินเท้าเข้าไปประกอบพิธีระยะทางไป-กลับ ร่วม 8 กิโลเมตร ณ บริเวณต้นน้ำลําตะคอง ฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจคลองอีเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้นเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปวางบนเสลี่ยงอัญเชิญไปตามเส้นทางให้ประชาชนได้สักการะผ่าน อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ และเดินทางเข้าสู่ อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่ออัญเชิญไปตั้งไว้ที่พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ นายเกียรติศักดิ์  หนูเเก้ว ผส.ชป.8 นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผผง.ชป.8 และ นายชยุธพงศ์  อำรุงสุข ผคบ.ลำตะคอง เข้าร่วมพิธี
          เวลา 17.50 น. ขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ถึงลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นวางบนเสลี่ยง พร้อมการแสดงสมโภชและกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน/ความรักความสามัคคี จากนั้นเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ผ่านเข้าเมืองทางประตูชุมพล และริ้วขบวนมุ่งหน้าไปยังพระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในวันต่อไปตามลำดับโดยมี นายสุนัย  กล่ำมอญ ผวศ.ชป.8 และ นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผจบ.ชป.8 เข้าร่วมพิธี
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.