สชป.๘ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 พร้อมด้วย นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์ ผคป.นครราชสีมา และ นายคำรณ  เตียตระกูล ผคบ.มูลบน เข้าร่วมพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.