สชป.8 เข้าร่วมวิ่งการกุศลเพื่อดินโลก “CESRA Country Road Run”

          วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อดินโลก “CESRA Country Road Run” โดยมี นายมนัส  กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมวิ่งการกุศลฯ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence For Soil Research in Asia : CESRA) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.