สชป.8 ร่วม Kick Off โครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

          วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผส.ชป.8 พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วม Kick Off โครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน บ้านหนองแคทราย หมู่ที่ 3 ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.