โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายประหยัด กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายสุนัย กล่ำมอญ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.