สชป.๘ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

          วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผส.ชป.8 พร้อมด้วย นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผผง.ชป.8 นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผจบ.ชป.8 นายจตุวรุฒ  กันแสง ผคก.ชป.8 นางเสาวนีย์  ปักษา รักษาการในตำแหน่ง ฝบท.ช.8 และ นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์ ผคป.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี ส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.