สชป.๘ จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

          วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผส.ชป.8 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ พร้อมร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันกำจัดวัชพืชตามแนวคูคลอง ภายในสำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.