สชป.๘ เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

          วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผส.ชป.8 พร้อมด้วย นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผผง.ชป.8 นายจตุวรุฒ  กันแสง ผคก.ชป.8 นายสมศักดิ์  ทาบโลกา ผคบ.ลำแชะ นายบุญสม  สาระ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และข้าราชการของสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.