ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์ในการทำสัญญาและการบริหารสัญญา

          วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผส.ชป.8 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์ในการทำสัญญาและการบริหารสัญญา โดยมี นายอธิวัฒน์  โยอาศรี ผอ.ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน และทีมงาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ กับผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วน/ฝ่าย และโครงการฯ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.