สำนักงานชลประทานที่ 8 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

          วันอังคาร 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผส.ชป.8 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลา 11.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผส.ชป.8 พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.