ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ

          วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูเเก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายภานรินทร์  ภานุพินทุ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณเหนือเขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยลงพื้นที่ดูการระบายน้ำของตัวเขื่อนราษีไศล และตรวจสถานการณ์น้ำบริเวณผนังกั้นน้ำเหนือเขื่อน พร้อมติดตามงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อไป
          เวลา 11.30 น. นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และสถานการณ์น้ำเขื่อนราษีไศล ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายเกียรติศักดิ์  หนูเเก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายภานรินทร์  ภานุพินทุ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง รายงานสถานการณ์น้ำของเขื่อนในปัจจุบัน พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ลงพื้นที่จุดที่ตั้งเครื่องสูบน้ำของชลประทาน ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและพบปะประชาชน พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.