งานเกษียณอายุราชการ สำนักงานชลประทานที่ 8 ประจำปี 2562

          วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการ สำนักงานชลประทานที่ 8 ประจำปี 2562 โดยในเวลา 13.30 น. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ นายประหยัด  กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายกฤษณ์  วิไลกิจ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง และ นายจตุวรุฒ  กันแสง ผู้อำนวยการสวนเครื่องจักรกล ได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาให้กับข้าราชการรุ่นหลังได้รับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลา 15.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 2 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลา 17.00 น. ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงาน รับประทานอาหารเย็นและร่วมกิจกรรมสันทนาการ ณ ห้องแกรนบอลลรูม ชั้น 3 โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.