งานเกษียณอายุราชการผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ประจำปี 2562

          วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการ นายประหยัด  กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายกฤษณ์  วิไลกิจ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง และ นายจตุวรุฒ  กันแสง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล โดยในงานผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหารเย็น มอบของที่ระลึก และร่วมกิจกรรมสันทนาการ ณ ห้องรายาวดี 2 ชั้น 2 โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.