พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว จังหวัดศรีสะเกษ

          วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว  โดยมี ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายประเทือง  วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา รวมทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.