ประชุม VDO Conference เพื่อทำความเข้าใจ เรื่องแบบก่อสร้างของงานถนน Para soil ประจำปีงบประมาณ 2563

          วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายจรัล  ล้อมอิ่ม หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม จัดประชุม VDO Conference เพื่อทำความเข้าใจ เรื่องแบบก่อสร้างของงานถนน Para soil ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายสมศักดิ์  ทาบโลกา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.