เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ตามนโยบายของกรมชลประทาน และรัฐบาล

          วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูเเก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในการประชุมร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค 10 สาขาในจังหวัดนครราชสีมา เรื่องสถานการณ์น้ำประปาและแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการผลิตประปาของการประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมาและการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมี เรือโทประจักร  จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการโครงการที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   

 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.