ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน

          วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง เนื่องด้วยการประปาสาขาด่านขุนทด ซึ่งใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน ขณะนี้ประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับทำประปา โดยต้องใช้น้ำดิบในการผลิตประปา 6,000 ลบ.ม. ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 8 จึงได้ร่วมวางแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน 3 แนวทาง ดังนี้
          1. การประปาจะใช้น้ำจากสระโนนสะเดา  ซึ่งมีปริมาณน้ำ ประมาณ 300,000 ลบ.ม.
          2. ประสานขอสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำบึงถนนหัก จำนวน 400,000 ลบ.ม. มาเก็บไว้ในสระโนนสะเดา ซึ่งจะมีน้ำรวมทั้งหมดได้กว่า  700,000 ลบ.ม. และใช้ได้ ประมาณ 4 เดือน
          3. เดินท่อจากการประปาสาขาสีคิ้ว มายังด่านขุนทด และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
          พร้อมติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการป้องกันภัยแล้งและดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายของกรมชลประทานและรัฐบาล  อีกทั้งยืนยันว่าประชาชนจะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.