ประชุม ICT VPN สัญจร ครั้งที่ 2/2563

          วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ICT VPN สัญจร ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเป็นการรับฟังปัญหา ตอบข้อซักถาม รวมถึงนำเสนอข้อมูลการให้บริการต่างๆ โดยมี ทีมงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมชลประทาน มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.