ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ร่วมหารือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประตูระบายน้ำมะขามเฒ่า จังหวัดนครราชสีมา

          วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายกระวิน  โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายพิพัฒน์  นิ่มเจริญนิยม หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำมะขามเฒ่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เพื่อร่วมหารือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค น้ำเพื่อการประปา ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.