ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยงานซ่อมแซมคันดินฝายกระทุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์

          วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายกระวิน  โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายเทิดพงศ์  ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ นายชยากร  ฤทธิ์รอด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานบุรีรัมย์ นายมนัสนัยน์  ทรัพย์วราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สำนักงานชลประทานที่ 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยงานซ่อมแซมคันดินฝายกระทุ่ม ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.