ประชุมหารือแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในช่วงฤดูแล้ง ประจำปี 2563

          วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูเเก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ประชุมหารือแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในช่วงฤดูแล้ง ประจำปี 2563 ร่วมกับ นายกฤษฎิน  คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา โดยมี นายวิวัฒน์   ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษานายคำรณ  เตียตระกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ นายสมศักดิ์ ทาบโลกา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ  นายศราวุฒิ ไวทยะวิญญู ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม SWOC 8 สำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   

 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.