ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

          วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติศักดิ์   หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายเทิดพงศ์  ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ นายสมชาย  อังศิริลาวัลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 10 ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน – วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.