ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 62/63 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)

          วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะองคมนตรี เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 62/63 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) จากห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีความต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์ และยังเป็นการประสานงาน แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.