ผส.ชป.8 เข้าร่วมเปิดนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

          วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.15 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ โดยมี นายเกียรติศักดิ์   หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายเทิดพงศ์  ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ นายสมชาย  อังศิริลาวัลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “หนองโดน” วิถีการจัดการน้ำ วิถีการมีส่วนร่วม ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน – วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.