คำรับรอง และ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

รายงานผลการปฎิบัติราชการ ตามคำรับรอง สชป.8 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการปฎิบัติราชการ ตามคำรับรอง สชป.8 รอบ 11 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง สชป.8 รอบ10 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง สชป.8 รอบ 9 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง สชป.8 รอบ 8 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง สชป.8 รอบ 7 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง สชป.8 รอบ 6 เดือน
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของ สชป.8 ประจำปี 2559
 คลิกที่นี่ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559
เกณฑ์การให้คะแนนประเมินเว็บไซต์กรณีเป็นตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2559
คำรับรอง ปี 2559 ( ฝ่ายบริหารทั่วไป )
คำรับรอง ปี 2559 ( ส่วนแผนงาน )
คำรับรอง ปี 2559 ( ส่วนวิศวกรรม )
คำรับรอง ปี 2559 ( ส่วนบริหารจัดการน้ำ )
คำรับรอง ปี 2559 ( ส่วนเครื่องจักรกล )
คำรับรอง ปี 2559 ( โครงการฯ จ.นครราชสีมา )
คำรับรอง ปี 2559 ( โครงการฯ จ.บุรีรัมย์ )
คำรับรอง ปี 2559 ( โครงการฯ จ.สุรินทร์ )
คำรับรอง ปี 2559 ( โครงการฯ จ.ศรีสะเกษ )
คำรับรอง ปี 2559 ( โครงการฯ ลำปลายมาศ )
คำรับรอง ปี 2559 ( โครงการฯ ลำพระเพลิง )
คำรับรอง ปี 2559 ( โครงการฯ ลำตะคอง )
คำรับรอง ปี 2559 ( โครงการฯ ทุ่งสัมฤทธิ์ )
คำรับรอง ปี 2559 ( โครงการฯ มูลบน - ลำแซะ )
คำรับรอง ปี 2559 ( โครงการฯ ลำนางรอง )
คำรับรอง ปี 2559 ( โครงการฯ มูลล่าง )
คำรับรอง ปี 2559 ( โครงการฯ มูลกลาง )
คำรับรอง ปี 2559 ( โครงการฯ ก่อสร้าง )


สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.