งานพระราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๙

          วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการถวายเรื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) เนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 และดำรงพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสุนัย  กล่ำมอญ และ นายบุญหลาย  ล่าทา ข้าราชการจากสำนักชลประทานที่ 8 รวมถึงข้าราชการจากโครงการชลประทานนครราชสีมา และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.