สชป.8 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

          ส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายวิเชียร  จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์จำนวน 71 รูป ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 07.00 น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี โดยมี นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 นายสุนัย  กล่ำมอญ ผวศ.ชป.8 ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.