วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 114 ปี วันที่ 13 มิถุนายน 2559

          นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 114 ปี ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ สำนักชลงานประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา 
          เวลา 10.00 น. ร่วมกันทำกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อให้ทุกส่วน/ฝ่าย ได้มีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ สชป.8

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.