ประชุมดำเนินงานกิจกรรม KM Team ครั้งที่ 2/2559

          นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 เป็นประธานในการประชุม KM Team และคณะทำงานย่อยฯ สชป.8 ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา เพื่อให้กิจกรรมการจัดการความรู้ปี 2559 ของ สชป.8 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีทีมงานจัดการความรู้เข้าร่วมประชุม
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.