ประชุม KM Team ด้านการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA 2016) ครั้งที่ 3/2559

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุม KM Team ด้านการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA 2016) ครั้งที่ 3/2559 ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา โดยมีทีมงานจัดการความรู้เข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.