งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559

          วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 65 รูป งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันพฤหัสดบีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ และ นายประเสริ  วาดโคกสูง ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 และข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดจังหวัดนครราชสีมา รวมถึง พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
          และในเวลา 08.30 น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ และ นายประเสริฐ  วาดโคกสูงข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมพิธี
          และในเวลา 18.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายศิริพงษ์  แดงสวัสดิ์, นายจรัล  ล้อมอิ่ม และ นายวรุณ  ทั่งพรม ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมพิธี

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.