งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

          ส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 07.00 น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการในสังกัดจังหวัดนครราชสีมา รวมถึง พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
          เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีถวาพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวัชระ  ดางาม, นายบุญหลาย  ล่าทา และ นายบัณฑิต  ยุทธมณี ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมพิธี
          และในเวลา 17.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักกาะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิชิต  ฉีดจันทร์, นายวันเรืองเดช  เนาว์ประเสริฐ และ นายธีระชัย  บุญยิ่ง ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมพิธี

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.