พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (ครบ 15 วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (ครบ 15 วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีพิธีสงฆ์ และแสดงความอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง (อาคารที่ทำการใหม่) สำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมพิธี
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.