สชป.8 จัดการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2560

          วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้จัดให้มีการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2560 ณ สโมสรสำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 นายสมคิด ทรัพย์วราภรณ์ ผคก.ชป.8 และ นางอรษา อิศรางกูร ณ อยุธยา ฝบท.ชป.8 ให้เกียรติเปิดหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
   
   
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.