พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

          นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายธนัยนนท์  กรทอง และ นางสาวปนัดดา  การินทร์ ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมทั้งข้าราชการจากโครงการชลประทานนครราชสีมา และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธี 
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.