สชป.8 จัดการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2561

          วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้จัดให้มีการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2561 ณ สโมสรสำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา โดยมี นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 และ นางอรษา อิศรางกูร ณ อยุธยา ฝบท.ชป.8 ให้เกียรติเปิดหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.