โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561

          ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สชป.8 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 07.30 - 10.00 น. ณ บริเวณสโมสรสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.