ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 รอบที่ 1

          วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 เป็นประธานในการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 รอบที่ 1 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.