ประชุมและร่วมตรวจสอบพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 8

          วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมและร่วมตรวจสอบพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 8 ในการประชุมมีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสามแยกสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยการเปิดประตูรั้วของสำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายรถยนต์ที่หนาแน่นในเขตเมืองนครราชสีมา โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 รวมทั้งผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.