สชป.8 ร่วมงาน“สืบชะตาต่อชีวิต ฟื้นฟู อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็มบ้านหญ้าคา ครั้งที่ 2 LANDMARK FOR KNOWLEDGE CENTER”

          วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธีระ  วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สืบชะตาต่อชีวิต ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็มบ้านหญ้าคา ครั้งที่ 2 : LANDMARK FOR KNOWLEDGE CENTER” โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8, นายสุนัย  กล่ำมอญ ผวศ.ชป.8 และ นายเทิดพงศ์  ไทยอุดม ผคป.นครราชสีมา เข้าร่วมงาน ทั้งนี้งาน “สืบชะตาต่อชีวิต ฟื้นฟู อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็มบ้านหญ้าคา ครั้งที่ 2” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชุมชนหนองหญ้าคา ร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน                  อำเภอบัวใหญ่, เทศบาลเมืองบัวใหญ่,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช) กรมชลประทาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบชะตาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็มบ้านหญ้าคา และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตระหนักถึงคุณค่าอันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน ในโอกาสนี้ นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็มบ้านหญ้าคา ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.