พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และรดน้ำดำหัวขอพร ผส.ชป.8 และ รอง ผส.ชป.8 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

          สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สชป.8 ร่วมพิธีตักบาตร
          และในเวลา 12.00 น. จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 และ นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงาม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.