อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำเส้นโค้งปฏิบัติการ Rule Curve และ ROS

          นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำเส้นโค้งปฏิบัติการ Rule Curve และ ROS ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากส่วน/ฝ่าย และโครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำเส้นโค้งปฏิบัติการ Rule Curve และ ROS สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.